Workshop #06: Sáng tạo và đổi mới chiến lược kinh doanh xoay xung quanh khách hàng

1. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC
1.1. Tư duy điều hành
– Tư duy về truyền thông nội bộ trong quản trị dự án và quản trị doanh nghiệp.
– Nhân bản kỹ năng tam quyền phân lập vào công tác điều hành doanh nghiệp.
– Tư duy huấn luyện đào tạo và chuyển giao các mảng trong doanh nghiệp.
1.2. Tư duy quản trị
– Tư duy và nhận thức về chiến lược kinh doanh.
– Tư duy về hệ thống mục tiêu của chính doanh nghiệp tham gia.
– Tư duy về phân quyền vị trí trong doanh nghiệp với các chức năng trong hệ thống quản trị.
1.3. Tư duy ra quyết định
– Tư duy trong thiết kế hệ thống báo cáo và xây dựng hệ thống báo cáo.
– Tư duy về khai thác, phân tích các báo cáo trong hệ thống xoay xung quanh khách hàng.
– Tư duy nhiều chiều về các góc nhìn trong khai thác số liệu điều hành và quản trị.
– Tư duy xây dựng các hệ thống báo cáo đầu ra để ra quyết định chiến lược, chiến thuật và tác nghiệp.
1.4. Tư duy hệ thống
– Tư duy quản trị và điều hành doanh nghiệp với “Bức tranh toàn cảnh”.
– Tư duy về mô hình kinh doanh và có góc nhìn toàn cảnh hệ thống doanh nghiệp.
– Nhận thức về vị trí và vai trò các hệ thống xoay xung quanh khách hàng trong tổng thể doanh nghiệp.
1.5. Tư duy nghiệp vụ
– Tư duy đầy đủ về hệ thống xoay xung quanh khách hàng liên hệ thực tế với doanh nghiệp của học viên.
– Tư duy xây dựng bản đồ mục tiêu xung quanh khách hàng của doanh nghiệp.
– Thay đổi từ tư duy bản đồ mục tiêu xung quanh khách hàng tới hành động thực tế triển khai cho chính doanh nghiệp học viên.
– Cơ hội học hỏi nhiều chiến lược, chiến thuật từ những doanh nghiệp của học viên tham gia.

2. NỘI DUNG
– Buổi 1: Tổng quan về hệ thống quản trị doanh nghiệp và mô hình quản trị doanh nghiệp
Thời gian: 18h30 – 22h30 ngày 09/12/2016
– Buổi 2: Tư duy thiết kế chiến lược doanh nghiệp và chiến lược xoay xung quanh khách hàng
Thời gian: 8h30 – 12h30 ngày 10/12/2016
– Buổi 3: Thực hành, trình bày và phản biện về hệ thống chiến lược xoay xung quanh khách hàng của doanh nghiệp
Thời gian: 13h30 – 18h30 ngày 10/12/2016
– Buổi 4: Tư duy thiết kế hệ thống mục tiêu liên kết với hệ thống chỉ số báo cáo ra quyết định dành cho doanh nghiệp
Thời gian: 18h30 – 22h30 ngày 16/12/2016
– Buổi 5: Tư duy mô hình hóa hệ thống báo cáo ra quyết định về chiến lược xoay xung quanh khách hàng
Thời gian: 8h30 – 12h30 ngày 17/12/2016
– Buổi 6: Trình bày và phản biện về hệ thống chỉ số, báo cáo ra quyết định chiến lược xoay xung quanh khách hàng
Thời gian: 13h30 – 18h30 ngày 17/12/2016
– Buổi 7: Phương pháp số hóa hệ thống chỉ số, báo cáo phục vụ ra quyết định về chiến lược, chiến thuật và tác nghiệp trong doanh nghiệp
Thời gian: 18h30 – 22h30 ngày 23/12/2016
– Buổi 8: Phương pháp đưa hệ thống quản trị chiến lược xoay xung quanh khách hàng vào trong ứng dụng thực tế của doanh nghiệp
8h30 – 12h30 ngày 24/12/2016
– Buổi 9: Chia sẻ những casestudy về việc ứng dụng thành công từ thiết kế, xây dựng và số hóa hệ thống quản trị chiến lược xoay xung quanh khách hàng
Thời gian: 13h30 – 18h30 ngày 24/12/2016

3. CÁCH THỨC HUẤN LUYỆN
– Giảng viên huấn luyện trực tiếp 06 buổi tại lớp học về tư duy, phương pháp và kỹ năng thiết kế, xây dựng và vận hành hệ thống.
– Thực hành và hoàn thiện các bài tập và hệ thống CRM của chính doanh nghiệp mình tại nhà/tại doanh nghiệp.
– Đưa hệ thống lập pháp, hành pháp và tư pháp trong lớp học để đạt được kết quả tốt nhất dành cho doanh nghiệp sau khóa huấn luyện.

4. HUẤN LUYỆN VIÊN
– Huấn luyện viên chính: Ông Vũ Đức Hào – Tổng giám đốc SME Hospital
– Huấn luyện tư duy: Ông Nguyễn Quang Đông – Chủ tịch SME Hospital
– Huấn luyện viên theo chuyên đề: Các chuyên viên tại SME Hospital

5. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM KHAI GIẢNG
– Thời gian khai giảng: 18h30 thứ 6 ngày 09/12/2016
– Địa điểm: Tòa nhà Nahi – 110 Cao Thắng, Phường 4, Quận 3, TP Hồ Chí Minh
– Hotline: Ms. Vân Anh 0971 062 414

Bình luận

bình luận