Talkshow #04: Hệ thống nhân sự trong doanh nghiệp – “Nỗi đau” và “giải pháp”

NỘI DUNG

1. Tổng thể hệ thống nhân sự trong doanh nghiệp nhỏ và vừa.
2. Vị trí và mức độ quan trọng của công tác tuyển dụng.
3. Sự ảnh hưởng của việc tuyển dụng ĐÚNG NGƯỜI trong chuỗi giá trị nhân sự trong doanh nghiệp.
4. Quy trình tuyển dụng chuyên nghiệp đem lại hiệu quả về chất lượng nhân sự cho doanh nghiệp.
5. Các chỉ số đánh giá và công cụ phục vụ công tác tuyển dụng hiệu quả.
6. Các ví dụ thực tế về công tác tuyển dụng.
7. Hỏi đáp

KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC:

1. Bạn có thể HIỂU ĐÚNG về hệ thống nhân sự trong doanh nghiệp trên cơ sở lý thuyết nền tảng của thế giới và thực tế Việt Nam.
2. Bạn có thể HIỂU ĐÚNG tầm quan trọng mang tính sống còn của công tác tuyển dụng.
3. Bạn có thể HỌC ĐƯỢC phương pháp tuyển dụng chuyên nghiệp và hiệu quả.
4. Bạn có thể NHẬN ĐƯỢC một số công cụ và phương pháp tuyển dụng phù hợp với doanh nghiệp của mình.
5. Bạn có thể ÁP DỤNG được một số phương pháp tuyển dụng hiệu quả và phù hợp vào doanh nghiệp của mình.

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA:

1. Các chủ doanh nghiệp và giám đốc điều hành các doanh nghiệp nhỏ và vừa đang đau đầu về nhân sự.
2. Các chủ doanh nghiệp và giám đốc điều hành các doanh nghiệp nhỏ và vừa đang khó khăn trong việc tìm kiếm và tuyển dụng nhân sự.
3. Các chủ doanh nghiệp và giám đốc điều hành các doanh nghiệp nhỏ và vừa đang quan tâm và mong muốn xây dựng và quản trị hệ thống nhân sự hiệu quả.
4. Các trưởng bộ phận, trưởng phòng ban có nhu cầu tuyển dụng và quản lý nhân sự hiệu quả.

CÁCH THỨC TỔ CHỨC:

– Đây là một hoạt động phi lợi nhuận với mục tiêu mang lại kiến thức và kỹ năng cơ bản, thiết thực cho các CEO doanh nghiệp nhỏ và vừa. Nội dung các chương trình được thiết kế để các CEO hiểu và áp dụng triển khai từng bước nhỏ, đơn giản và hiệu quả vào doanh nghiệp.
– Chúng tôi đặc biệt chú trọng huấn luyện một số kỹ năng và cung cấp một số công cụ hữu ích giúp các CEO có thể nhanh chóng áp dụng để ra kết quả trong doanh nghiệp của mình.
– Chúng tôi chỉ tập trung vào những gì hữu ích và cần thiết cho doanh nghiệp nên sẽ bỏ qua nghi thức hoặc kiến thức rờm rà, không tạo ra lợi ích hoặc kết quả cụ thể.
– Chúng tôi không có những diễn giả chuyên đi diễn thuyết mà chỉ có những người có nhiều trải nghiệm thực tế, có năng lực triển khai và có rất nhiều bài học từ thất bại mà các bạn không phải trả giá. Quan trọng hơn là những người có khả năng mang lại những giải pháp có kết quả, thiết thực, phù hợp với doanh nghiệp nhỏ và vừa.
– Với mong muốn xây dựng kho tri thức chung vì lợi ích các doanh nghiệp Việt nên chúng tôi hoan nghênh những ý kiến đóng góp một cách xây dựng nhằm hoàn thiện thêm nội dung trình bày của chúng tôi.

THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM:

– Thời gian: 13:00 – 18:00 Thứ 7 ngày 21/11/2015
– Địa điểm: Tầng 2, Trống Đồng Place, 72 Trần Đăng Ninh, Cầu Giấy,Hà Nội.

Bình luận

bình luận