Sự kiện

Roadshow #04: Vận hành và tối ưu hệ thống Marketing cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa

27/10/2016
Đã kết thúc

Chẩn đoán bệnh và chỉ ra các giải pháp để điều trị cho 02 doanh nghiệp đang gặp vấn đề với vận hành và tối ưu Marketing trong doanh nghiệp mình. Giới thiệu phương pháp đo lường Marketing tổng thể và quy trình quản lý hoạt động Marketing chiến lược.

Xem thêm

Roadshow #03: Giải quyết “bế tắc” về vấn đề nhân sự cho các doanh nghiệp SMEs

31/08/2016
Đã kết thúc

Khám và chuẩn đoán các bệnh về “nhân sự” cho các doanh nghiệp. Đưa ra các phác đồ điều trị cho 02 doanh nghiệp đại diện của 02 ngành. Đồng thời chuyển giao một phác đồ đánh giá năng lực nhân sự bản cộng đồng dễ dàng áp dụng và thực hiện.

Xem thêm

Roadshow #02: Phương pháp thiết kế và xây dựng kế hoạch dòng tiền cho doanh nghiệp

15/08/2015
Đã kết thúc

Các doanh nghiệp đang gặp khó khăn trong việc lập một kế hoạch dòng tiền hiệu quả cho doanh nghiệp hay chưa theo dõi được các báo cáo dòng tiền sẽ hiểu và áp dụng triển khai được từng bước một cách đơn giản, hiệu quả vào doanh nghiệp mình.

Xem thêm

Talkshow #08: Tư duy hệ thống về bức tranh toàn cảnh để điều hành và quản trị doanh nghiệp

26/11/2016
Đã kết thúc

Chủ doanh nghiệp và nhà quản lý nâng tầm nhìn về hệ thống điều hành và quản trị doanh nghiệp mà vốn dĩ từ trước đến nay đa số không kiểm soát được. Phương pháp thiết kế và xây dựng bức tranh toàn cảnh cho từng ngành, từng doanh nghiệp

Xem thêm

Talkshow #07: Xây dựng và vận hành bản đồ nhân sự nhằm nâng cao hiệu quả cho doanh nghiệp

27/08/2016
Đã kết thúc

Tổng quan về nhân sự và chiến lược dùng và giữ nhân sự trong doanh nghiệp nhỏ và vừa. Giới thiệu về mô hình đánh giá năng lực nhân sự theo lý thuyết ASKO và KEEFIAS. Chuyển giao phương pháp xây dựng và các phác đồ đánh giá năng lực nhân sự.

Xem thêm

Talkshow #06: Thiết kế và chuyển giao phác đồ điều hành theo mô hình kinh doanh Canvas

06/08/2016
Đã kết thúc

Tìm hiểu tầm quan trọng của mô hình kinh doanh Canvas và nghiên cứu thông qua quá trình phỏng vấn doanh nghiệp ngay tại sự kiện. Thiết lập mô hình kinh doanh và hệ thống điều hành doanh nghiệp theo mô hình Canvas cho doanh nghiệp.

Xem thêm

Talkshow #05: Xây dựng hệ thống quản trị và đo lường trong Marketing hiện đại

26/03/2016
Đã kết thúc

Những hạn chế trong hoạt động Marketing của các doanh nghiệp SME Việt Nam và sự cần thiết phải xây dựng hệ thống quản trị và đo lường trong môi trường Marketing hiện đại. Chuyển giao các “phác đồ” để áp dụng cho chính doanh nghiệp của mình.

Xem thêm

Talkshow #04: Hệ thống nhân sự trong doanh nghiệp – “Nỗi đau” và “giải pháp”

21/11/2015
Đã kết thúc

Bạn có hiểu đúng về tầm quan trọng của hệ thống nhân sự trong doanh nghiệp? Bạn có áp dụng được một số phương pháp tuyển dụng hiệu quả và phù hợp vào doanh nghiệp của mình? Trải nghiệm ngay với buổi Talkshow #04 của SME Hospital.

Xem thêm

Talkshow #03: Thiết kế, xây dựng, vận hành hệ thống quản lý mối quan hệ khách hàng (CRM)

03/10/2015
Đã kết thúc

Chuyển giao và hướng dẫn tìm hiểu một số template của các ngành: Thương mại, giáo dục, dịch vụ… để thấu hiểu, nhanh chóng áp dụng và tối ưu hệ thống CRM quản lý mối quan hệ khách hàng của doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Xem thêm

Workshop #06: Sáng tạo và đổi mới chiến lược kinh doanh xoay xung quanh khách hàng

09/12/2016
Đã kết thúc

Thay đổi tư duy điều hành, tư duy quản trị và tư duy hệ thống cho chính các chủ doanh nghiệp và nhà quản lý. Nâng cao các kỹ năng và các công cụ quan trọng để có thể thiết kế, xây dựng và vận hành hệ thống CRM trong toàn doanh nghiệp.

Xem thêm