Tiếp thị và truyền thông

[Phác đồ.Marketing]: Hệ thống đo lường các chiến dịch Marketing

Không đo lường các chỉ số thường xuyên là sai lầm nghiêm trọng trong Marketing hiện đại. Xu thế thị trường biến động và cạnh tranh gay gắt, cần nắm giữ số liệu toàn hệ thống với phân tích và tư duy hiệu quả để đặt chân lên hành trình tăng trưởng?

Xem thêm

[Phác đồ.Marketing]: Xây dựng hệ thống đo lường trong Marketing hiện đại

Chúng tôi có rất nhiều lời cảm ơn cho các Bạn sau sự kiện đặc biệt “Giới thiệu và chuyển giao phác đồ xây dựng hệ thống đo lường trong Marketing hiện đại”. Với phác đồ đó, hy vọng các doanh nghiệp có thể áp dụng để nâng cao sức khỏe của mình.

Xem thêm