[Phác đồ.Quản trị]: Lập kế hoạch dự án ngành giáo dục

SME Hospital gửi bạn tài liệu về lập kế hoạch dự án bằng MS Project

  1. Video Kỹ năng và phương pháp lập kế hoạch dự án bằng MS Project của SME Hospital. (Full clip 1h38’) https://www.youtube.com/watch?v=Prx461_kZ4I
  2. Tài liệu Power Point hướng dẫn và Template mẫu về kế hoạch trong video. Link tải: http://bit.ly/SH_LapKeHoachDuAn
  3. Pass giải nén và mở file: SME Hospital

Chúc bạn lĩnh hội được tri thức SẠCH từ SME Hospital!

 

Bình luận

bình luận