[Phác đồ.Quản trị]: Quản lý dự án tổ chức sự kiện cho doanh nghiệp

Bản kế hoạch chi tiết các công việc tổ chức sự kiện (File PDF)

Bản phần mềm quản lý công việc tổ chức sự kiện theo PDCA ( Dành cho cá nhân và tổng hợp) (File Excel)

Bản hướng dẫn sử dụng phầm mềm quản lý công việc tổ chức sự kiện theo PDCA (File PDF)
Link tải:http://bit.ly/1IpxZIb
Pass giải nén: SME Hospital
Pass mở file: SME Hospital

Bình luận

bình luận