[dt_fancy_title title=”Hình ảnh Talkshow” title_align=”left” title_size=”h3″ title_color=”accent” separator_color=”accent”]
[dt_teaser image_id=”471″]SME Hospital | Talkshow #01 – PDCA | Thiết kế và Xây dựng hệ thống quản lý công việc hiệu quả trong doanh nghiệp[/dt_teaser]
[dt_teaser image_id=”2123″]SME Hospital | Talkshow #02 – Cashflow | Thiết kế và Xây dựng kế hoạch dòng tiền cho doanh nghiệp[/dt_teaser]
[dt_teaser image_id=”2124″]SME Hospital | Talkshow #03 – CRM | Thiết kế, Xây dựng và Vận hành hệ thống quản lý CRM[/dt_teaser]
[dt_teaser image_id=”2136″]SME Hospital | Talkshow #04 – HRM | Thiết kế và Xây dựng hệ thống tuyển dụng[/dt_teaser]
[dt_teaser image_id=”2125″]SME Hospital | Talkshow #05 – Marketing | Giới thiệu và chuyển giao Phác đồ Xây dựng hệ thống Quản trị và Đo lường trong Marketing hiện đại[/dt_teaser]
[dt_teaser image_id=”2126″]SME Hospital | Talkshow #06 – Canvas | Thiết kế và chuyển giao phác đồ điều hành doanh nghiệp theo mô hình kinh doanh Canvas[/dt_teaser]