Talkshow #01: Huấn luyện thực thi quản lý công việc hiệu quả theo mô hình PDCA

01/08/2015
Đã kết thúc

“Quản lý công việc” là một trong những nỗi ám ảnh khủng khiếp nhất của CEO các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam. Làm thế nào để xác định được rằng mình đang vận hành một hệ thống bài bản và có ngôn ngữ chung để thực hiện?

Xem thêm

Talkshow #02: Phương pháp thiết kế và xây dựng kế hoạch dòng tiền cho doanh nghiệp

15/08/2015
Đã kết thúc

Chỉ tập chung vào những gì hữu ích và cần thiết cho doanh nghiệp, bỏ qua nghi thức hoặc kiến thức rờm rà, không tạo ra lợi ích hoặc kết quả cụ thể. Nâng cao kỹ năng và cung cấp công cụ hữu ích để các CEOs nhanh chóng áp dụng tạo ra kết quả.

Xem thêm

Talkshow #03: Thiết kế, xây dựng, vận hành hệ thống quản lý mối quan hệ khách hàng (CRM)

03/10/2015
Đã kết thúc

Chuyển giao và hướng dẫn tìm hiểu một số template của các ngành: Thương mại, giáo dục, dịch vụ… để thấu hiểu, nhanh chóng áp dụng và tối ưu hệ thống CRM quản lý mối quan hệ khách hàng của doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Xem thêm

Talkshow #04: Hệ thống nhân sự trong doanh nghiệp – “Nỗi đau” và “giải pháp”

21/11/2015
Đã kết thúc

Bạn có hiểu đúng về tầm quan trọng của hệ thống nhân sự trong doanh nghiệp? Bạn có áp dụng được một số phương pháp tuyển dụng hiệu quả và phù hợp vào doanh nghiệp của mình? Trải nghiệm ngay với buổi Talkshow #04 của SME Hospital.

Xem thêm

Talkshow #05: Xây dựng hệ thống quản trị và đo lường trong Marketing hiện đại

26/03/2016
Đã kết thúc

Những hạn chế trong hoạt động Marketing của các doanh nghiệp SME Việt Nam và sự cần thiết phải xây dựng hệ thống quản trị và đo lường trong môi trường Marketing hiện đại. Chuyển giao các “phác đồ” để áp dụng cho chính doanh nghiệp của mình.

Xem thêm

Talkshow #06: Thiết kế và chuyển giao phác đồ điều hành theo mô hình kinh doanh Canvas

06/08/2016
Đã kết thúc

Tìm hiểu tầm quan trọng của mô hình kinh doanh Canvas và nghiên cứu thông qua quá trình phỏng vấn doanh nghiệp ngay tại sự kiện. Thiết lập mô hình kinh doanh và hệ thống điều hành doanh nghiệp theo mô hình Canvas cho doanh nghiệp.

Xem thêm

Talkshow #07: Xây dựng và vận hành bản đồ nhân sự nhằm nâng cao hiệu quả cho doanh nghiệp

27/08/2016
Đã kết thúc

Tổng quan về nhân sự và chiến lược dùng và giữ nhân sự trong doanh nghiệp nhỏ và vừa. Giới thiệu về mô hình đánh giá năng lực nhân sự theo lý thuyết ASKO và KEEFIAS. Chuyển giao phương pháp xây dựng và các phác đồ đánh giá năng lực nhân sự.

Xem thêm

Talkshow #08: Tư duy hệ thống về bức tranh toàn cảnh để điều hành và quản trị doanh nghiệp

26/11/2016
Đã kết thúc

Chủ doanh nghiệp và nhà quản lý nâng tầm nhìn về hệ thống điều hành và quản trị doanh nghiệp mà vốn dĩ từ trước đến nay đa số không kiểm soát được. Phương pháp thiết kế và xây dựng bức tranh toàn cảnh cho từng ngành, từng doanh nghiệp

Xem thêm