Workshop #07: Sáng tạo và đổi mới chiến lược kinh doanh xoay xung quanh khách hàng

21/02/2017
ĐĂNG KÝ NGAY

Tư duy xây dựng bản đồ mục tiêu xoay xung quanh khách hàng để thay đổi từ tư duy tới hành động thực tế triển khai cho các doanh nghiệp. Cơ hội học hỏi nhiều chiến thuật kinh doanh từ những doanh nghiệp trong đa dạng các ngành.

Xem thêm