Cafetalk #02: Phương pháp thiết kế và xây dựng kế hoạch dòng tiền cho doanh nghiệp

15/08/2015
Đã kết thúc

Chia sẻ từ những người có nhiều trải nghiệm thực tế và có rất nhiều bài học từ thất bại mà các bạn không phải trả giá. Mang lại những giải pháp có kết quả, thiết thực, áp dụng triển khai từng bước nhỏ, đơn giản và hiệu quả vào doanh nghiệp.

Xem thêm

Talkshow #03: Thiết kế, xây dựng, vận hành hệ thống quản lý mối quan hệ khách hàng (CRM)

03/10/2015
Đã kết thúc

Chuyển giao và hướng dẫn tìm hiểu một số template của các ngành: Thương mại, giáo dục, dịch vụ… để thấu hiểu, nhanh chóng áp dụng và tối ưu hệ thống CRM quản lý mối quan hệ khách hàng của doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Xem thêm

Roadshow #10: Xây dựng đội ngũ bán hàng bách chiến – bách thắng, “nỗi đau” của các CEOs

13/12/2016
Đã kết thúc

Cách thức tuyển dụng những nhân sự có tố chất và kỹ năng bán hàng vượt trội. Xây dựng và vận hành đội ngũ bán hàng đáp ứng mục tiêu, nhu cầu và KPIs doanh nghiệp. Tạo lập cơ chế đãi ngộ nhân sự phù hợp để kết nối và gia tăng sự trung thành.

Xem thêm