Công nghệ thông tin

[Phác đồ.CRM]: Bộ tài liệu bách khoa toàn thư CRM

Số phận và sự thành công của một doanh nghiệp phụ thuộc vào những quyết định trong doanh nghiệp. Nhưng những quyết định đó đến từ đâu? Những thông tin như thế nào góp phần tạo ra những quyết định quan trọng nhằm mang lại hiệu quả cao?

Xem thêm

[Phác đồ.CRM]: Quản lý mối quan hệ khách hàng ngành bán lẻ

Với cam kết chuyển giao tri thức sạch cho cộng đồng, đội ngũ chuyên gia của SME Hospital đã nghiên cứu bộ tài liệu phác đồ giúp các doanh nghiệp SME trong ngành bán lẻ thiết kế, xây dựng, vận hành hệ thống quản lý mỗi quan hệ khách hàng.

Xem thêm