[Phác đồ.Nhân sự]: Đo lường và đánh giá hiệu quả nhân sự

Top 02 ưu tiên khiến nhân viên dùng dằng nửa muốn ra đi nửa còn lưu luyến một công việc là lương thưởng và cơ hội phát triển nghề nghiệp.

Không chỉ giải quyết trọn vẹn hai nhu cầu này, đánh giá năng lực kết hợp thang tiêu chuẩn đo lường kết quả làm việc còn giúp chủ doanh nghiệp:

– Bố trí, sắp xếp đúng người đúng việc.

– Phát hiện nhân sự tiềm năng để khai thác.

– Lên kế hoạch huấn luyện đào tạo kịp thời.

– Quyết định thuyên chuyển, bổ nhiệm thuyết phục.

Phương thức nào đưa lãnh đạo và nhân viên về chung góc nhìn, cùng tập trung thực thi các mục tiêu của tổ chức?

Tài liệu “Quản trị Nhân sự” của SME Hospital là thước đo thái độ, kỹ năng, hiệu suất nhân viên dành riêng cho Chủ doanh nghiệp Việt. SME Hospital gửi bạn tài liệu phác đồ đánh giá năng lực nhân sự AKS và KEEFIAS nhằm đánh giá chất lượng nhân sự.

CHÚ Ý:
– Mật khẩu mở file nén là: SME Hospital

VÀ CHỈ DÙNG CHO MS OFFICE 2010 TRỞ LÊN VÀ PHẢI GÕ ĐÚNG MẬT KHẨU (HOẶC COPY ĐÚNG MẬT KHẨU) NẾU KHÔNG SẼ RA TRẮNG

Bình luận

bình luận