[Phác đồ.Tài chính]: Lập kế hoạch dòng tiền ngành thương mại bán lẻ

1. Hướng dẫn sử dụng lập phần mềm lập kế hoạch dòng tiền
2. Bản lập kế hoạch dòng tiền mẫu bằng excel dành cho doanh nghiệp thương mại bán lẻ điện thoại và phụ kiện.

CHÚ Ý:
– Mật khẩu mở file nén là: SME Hospital
– Mật khẩu mở file PDF hướng dẫn là: SME Hospital
– Mật khẩu mở các file excel PDCA là: SME Hospital

VÀ CHỈ DÙNG CHO MS OFFICE 2010 TRỞ LÊN VÀ PHẢI GÕ ĐÚNG MẬT KHẨU (HOẶC COPY ĐÚNG MẬT KHẨU) NẾU KHÔNG SẼ RA TRẮNG

CAM KẾT BẢO MẬT:
– Toàn bộ bản quyền trí tuệ này thuộc về sở hữu của SME Hospital
– Không được phép thay đổi quyền sở hữu trí tuệ của SME Hospital
– Các bạn có quyền ứng dụng vào cho mô hình kinh doanh của các bạn

CAM KẾT CHIA SẺ:
Mục tiêu của SME Hospital là dành thời gian và trải nghiệm với đằng sau là lý thuyết để chuyển giao cho các CEO của các SME Việt. Nên việc các CEO tham gia vào chuyển giao tri thức theo chuỗi sự kiện cũng phải có trách nhiệm truyền thông qua fb của mình và tới các CEO trong mối quan hệ, để cùng với Core Team của SME Hospital truyền thông tri thức đến mạng lưới CEO Việt thực thi sứ mệnh.
Nên nhờ và yêu cầu các anh chị tham gia sự kiện có trách nhiệm chủ động truyền thông.
(Trân trọng cảm ơn các anh chị đã thông cảm sự vất vả của Ban điều hành và đồng hành cùng chúng tôi)

Thân ái !!!

Bình luận

bình luận